Konkurs im. Władysława Grabskiego

Formularz zgłoszeniowy

Informacje o dziennikarzu

DZIENNIKARZ
*
*
*
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
*
*
*
DANE KONTAKTOWE DZIENNIKARZA
*
*

Informacje o redakcji

REDAKCJA
*
*
ADRES REDAKCJI
*
*
*
DANE KONTAKTOWE REDAKCJI
*
*

Praca konkursowa *

INFORMACJE O PRACY KONKURSOWEJ
*
*
*
*
PLIK Z PRACĄ KONKURSOWĄ
Plik z pracą *

 • Pracę konkursową należy załączyć w wersji elektronicznej do bieżącego formularza aplikacji
 • W przypadku konieczności przesłania więcej niż jednego pliku, należy je wcześniej spakować do archiwum ZIP, RAR lub 7Z.
 • Akceptowane formaty dokumentów to: doc, docx, pdf, rtf, odt, mp3, wmv, mp4
 • Maksymalny dopuszczalny rozmiar przesyłanego pliku wynosi 30 MB
 • Uwaga: w przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych, których objętość przekracza 30 MB konieczne będzie dostarczenie pracy konkursowej na płycie CD lub DVD do siedziby NBP.
* Z konkursu wyłączone są prace, które były dofinansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Informacje dodatkowe

DODATKOWE INFORMACJE O DZIENNIKARZU
Czy brał/a Pan/Pani udział w poprzednich edycjach konkursu? *

*

Potwierdzenie

POTWIERDZENIE
Oświadczenia dziennikarza *


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21.
 2. Narodowy Bank Polski zapewnia kontakt z Inspektorem ochrony danych NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscach powszechnie dostępnych w siedzibie Narodowego Banku Polskiego.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udział w Konkursie im. W. Grabskiego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom obsługującym systemy teleinformatyczne i sieć teleinformatyczną Narodowego Banku Polskiego na podstawie odrębnych umów lub udostepniającym narzędzia teleinformatyczne oraz członkom Kapituły Konkursu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub odpowiednio:
  1. dane uczestników - przez okres jednego roku od daty zakończenia Konkursu im. W. Grabskiego,
  2. dane laureatów – przez okres pięciu lat licząc od początku roku następnego w którym odbył się Konkurs.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne jest dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.


*
* Informacje oznaczone gwiazdką są wymagane.
Więcej informacji na temat Konkursu oraz wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.nbp.pl/grabski .
Szczegółowe informacje można również uzyskać pod numerem tel.: +48 22 185 20 12
bądź pisząc na adres: grabski@nbp.pl .

Deklaracja dostępności
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję