KONKURS IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO

Formularz zgłoszeniowy

Informacje o dziennikarzu
DZIENNIKARZ
Imię: *  
Nazwisko: *  
Data urodzenia: *
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
Ulica, nr domu i mieszkania: *  
Kod pocztowy: *  
Miejscowość: *  
DANE KONTAKTOWE DZIENNIKARZA
Telefon: *
E-mail *
Informacje o redakcji
REDAKCJA
Nazwa redakcji: *  
Redaktor naczelny: *  
ADRES REDAKCJI
Ulica, nr domu i mieszkania: *  
Kod pocztowy: *  
Miejscowość: *  
DANE KONTAKTOWE REDAKCJI
Telefon: *
E-mail *
Praca konkursowa*
INFORMACJE O PRACY KONKURSOWEJ
Kategoria konkursowa: *
select
 
Tytuł materiału: *  
Data publikacji / emisji materiału: *
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
Miejsce publikacji / emisji: *  
PLIK Z PRACĄ KONKURSOWĄ
Plik z pracą: *
 
 
 • Pracę konkursową należy załączyć w wersji elektronicznej do bieżącego formularza aplikacji
 • W przypadku konieczności przesłania więcej niż jednego pliku, należy je wcześniej spakować do archiwum ZIP, RAR lub 7Z.
 • Akceptowane formaty dokumentów to: doc, docx, pdf, rtf, odt, mp3, wmv
 • Maksymalny dopuszczalny rozmiar przesyłanego pliku wynosi 30 MB

 • Uwaga: w przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych, których objętość przekracza 30 MB konieczne będzie dostarczenie pracy konkursowej na płycie CD lub DVD do siedziby NBP.

* Z konkursu wyłączone są prace, które były dofinansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego.
Informacje dodatkowe
DODATKOWE INFORMACJE O DZIENNIKARZU
Czy brał/a Pan/Pani udział w poprzednich edycjach konkursu?: *
Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o XVIII edycji Konkursu im. Władysława Grabskiego:
*
select

Potwierdzenie
POTWIERDZENIE
Oświadczenia dziennikarza: *Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21.
 2. Narodowy Bank Polski zapewnia kontakt z Inspektorem ochrony danych NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscach powszechnie dostępnych w siedzibie Narodowego Banku Polskiego.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udział w Konkursie im. W. Grabskiego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom obsługującym systemy teleinformatyczne i sieć teleinformatyczną Narodowego Banku Polskiego na podstawie odrębnych umów lub udostepniającym narzędzia teleinformatyczne oraz członkom Kapituły Konkursu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub odpowiednio:
  1. dane uczestników - przez okres jednego roku od daty zakończenia Konkursu im. W. Grabskiego,
  2. dane laureatów – przez okres pięciu lat licząc od początku roku następnego w którym odbył się Konkurs.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne jest dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
* Informacje oznaczone gwiazdką są wymagane.
Wpisz kod widoczny na obrazku: *
 Więcej informacji na temat Konkursu oraz wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.nbp.pl/grabski .
Szczegółowe informacje można również uzyskać pod numerami tel.: +48 22 185 19 91 oraz +48 22 185 13 19,
bądź pisząc na adres: grabski@nbp.pl .

Deklaracja dostępności
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję